Search using this query type:Search only these record types:

Publikacja
Plik

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Antyfony maryjne

Dublin Core

Tytuł

Antyfony maryjne

Publikacje w kolekcji Antyfony maryjne

Karta tytułowa:
brak k. tyt.

Zachowane partesy 13 (13 f.):
C solo (1), A (1), T (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), vla (1), fl solo (1), cl 1ᵐᵒ in B (1), cl 2ᵈᵒ in B (1), cor 1ᵐᵒ in Es (1), cor 2ᵈᵒ in Es (1), org…

Karta tytułowa:
zob. opis 186.1

Zachowane partesy 2 (2 f.):
cl in C (1), cnto in B (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na k. gł. cl in C adnotacja „St. Bujacz 7/III 1931 r.”

Karta tytułowa:
„[nieczyt.] | No 4 | Salve Regina | in Es | [nieczyt.]"

Zachowane partesy 10 (10 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), A (1), T (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), fl in C (1), cl in C (1), cnto in B (1), org (1)

Uwagi:
pod…

Karta tytułowa:
„Duetto in B. | a | Canto Primo et Secundo | Violino Primo et Secundo | Alto Viola | con | Fundamento | Authore Ignoto | pro Choro Conv[entus] Gidlensis | Ordi[nis] Praed[icatorum] | Adalberti Gruszkowski”

Zachowane partesy 6…

Karta tytułowa:
brak k. tyt.

Zachowane partesy 5 (5 f.):
B (na rewersie B), b (1 – na rewersie b), vl 1ᵐᵒ (1 – na rewersie vl 1ᵐᵒ), vl 2ᵈᵒ (1 – na rewersie vl 2ᵈᵒ), fl (1 – na rewersie fl)

Uwagi:
partie zapisano na…

Collection Tree

  • Antyfony maryjne