Search using this query type:Search only these record types:

Publikacja
Plik

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Przeglądaj publikacje (ogółem 110)

  • Creator is exactly "Anonim"

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1), cor 2 in D (1), b (1)

Uwagi:
rękopis zawiera prawdopodobnie pierwsze części trzech różnych symfonii: autorstwa utworu nr 1 nie udało się zidentyfikować,…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
vl 2 (2)

Uwagi:
partia vl 2 niezidentyfokowanej sinfonii wykorzystana jako obwoluta rękopisu 279.1; adnotacja: "D: Josephus Herzog descripsit Ann[o] Domini 1785"

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane dwie partytury (pierwsza 11 f., druga 22 f.) na następującą obsadę: cl 1 in Es, cl 2 in B, fl 1 C, fl 2 in C; corneto 1 Es, corneto 2 in Es, tr 1 in B, tr 2 in B, baryton 1 in C, baryton 2 in B, cor 1 & 2 in C,…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Kolędy. - Violino 1ᵐᵒ"

Zachowane partesy 1 (2 f.):
vl 1 (2)

Uwagi:
na k.tyt. fragment partii vla z niezidentyfikowanej kompozycji; wewnątrz gł vl 1 zawierający melodie kolęd; 8 z nich zapisano jednym charakterem…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (11 f.):
tr 1 in D (4), tr 2 in D (4), cor 1 in D (2), [trb?] (1)

Uwagi:
dekomplet, karty częściowo uszkodzone; partia [trb] zanotowana na karcie mniejszego formatu, zawiera tylko wybrane utwory;…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (3 f.):
T (1), cor 1 in F (1), cor 2 in F (1)

Uwagi
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
fl 1 (1), fl 2 (1), cor 1 in G i cor 2 in G (1), org (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; incipit tekstu znajduje się u góry gł. fl 1 i 2; na k. tyt. fl 1 adnotacja „Authore (X)” wpisana…

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
[?]

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na odwrocie k. 2 melodia kolędy z tekstem „Bóg się rodzi”, po jednej stronie partytura niezidentyfikowanego utworu, rkp. mocno zniszczony

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
[vl 2?]

Uwagi:
rkp. zdekompletowany, zachowany fragment utworu nie zawiera początku; pierwotnie stanowił obwolutę

Układ rękopisu:
43 f.
93 strony paginowane, brak stron 49-52, 83-84 i 88

Uwagi:
rękopis obecnie zaginiony (na jego brak wskazało już skontrum przeprowadzone w 2012 r.), opis na podstawie katalogu Mrowca; manuskrypt zawierał śpiewy…

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
B (1)

Uwagi:
jest to partia B przynależąca do rękopisu sygn. 252; róg karty oderwany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
C (1)

Uwagi:
jest to kontrafaktura Lauda Sion sygn. 254; gł. C został zanotowany w kluczu wiolinowym; w nagłówku adnotacja "statione 4to"

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (6 f.):
vl 2 (4), cor 1 in D (1), cor 2 in D (1)

Uwagi:
gł. zanotowane na różnych rodzajach papieru, pierwotnie zachowane pod dwiema różnymi sygnaturami: 172 (cor 1, 2) i 175 (vl 2), obecnie…

Etykiety:

zob. 171.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 7 (33 f.):
C (4), B (5), vl 1 (6), vl 2 (6), clno 1 in D (4), clno 2 in D (4), org (4)

Uwagi:
rękopis zawiera dwa cykle nieszporne, sygn. 171.1 i 171.2; na końcu gł org adnotacja: "H.M. Scripsit d.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (4 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), fl 1 (1), org (2)

Uwagi:
dekomplet; na końcu wszystkich gł. adnotacje: "Gidle 7 Mar. 1885 Anno. Antoni Urbański"

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Fundament auf Tenor Posaune”

Zachowane 17 f., obwoluta 2 f.

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
C (2)

Uwagi:
dekomplet, zachowany wyłącznie uszkodzony gł C; na końcu inicjały F.R.F.

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 2 (2 f.):
cl 1 (1), cl 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vl 2 (1)

Uwagi:
na końcu gł. vl 2 adnotacja „Scripsit F. Fogt mp.”

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 10 (9 f.):
C (1), A (1), cl 1 in B (1), cl 2 in B (1), cor 1ᵐᵒ in Dis (1), cor 2 in Dis (1), vl 1ᵒ (1), trb in D (1), org (1)

dodatkowe org (1, na rewersie vl 1ᵒ)

Uwagi:
rkp.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 6 (6 f.):
C (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2 (1), cl 1ᵐᵒ in B (1), org (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 12 (18 f.):
C (2), A (2), vl 1ᵐᵒ (2), vl 2ᵈᵒ (2), a-vla 1 obl (1), a-vla 2 obl (1), ob 1 (1), ob 2 (1), cor 1ᵐᵒ in D (1), cor 2ᵈᵒ in D (1), org (2)
późniejszy dublet gł org…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 9 (9 f.):
C 1 (1), C 2 (1), vl 2 (1), a-vla (1), fl 1 (1), fl 2 (1), cor 1 (1), cor 2 (1), org (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na wszystkich k. gł. adnotacja „Duetto”; na k. gł. C 2 „pro…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Coro in D | a | Canto Alto Tenore et Basso | Violino 1 et Secundo | Alto | Flauto duobus | Corni duobus | et | Organo. | Il presentato del | Signore Gruszkowski | No 3. | Gruszkowski”

Zachowane partesy 12 (12 f.), obwoluta…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (4 f.):
C (1), vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vla (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (5 f.):
[vl 1?] (1), vl 2 (2), vla (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; jeden niezidentyfikowany głos - prawdopodobnie jest to vl 1 – brak początkowej karty utworu

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
vl 2 (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; w górnym prawym rogu gł. vl 2 nazwisko „Wayroszyński”; pod gł. vl 2 podpis skryptora w brzmieniu „Stüx”

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Ofertorium in C. | Organo | Wiolino [sic] Primo et 2 Do. | Flauto Primo | Corno [1] et 2 Do. | Gidle dnia 28 Października | Anno 1883 | Antoni Urbański”

Zachowane partesy 5 (5 f.), okładka (2 f.):
vl (1), vl 2 (1), fl 1…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vl (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany i uszkodzony

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 2 (1 f.):
fg 1 i fg 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany i uszkodzony

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
ob 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na końcu gł. ob 2ᵈᵒ adnotacja „Laus Deo”

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | a vocibus | Canto Alto Tenore Basso | Violini Duobus | Flauti jw | Corni jw | con Organo | Il presentato del | Signore Gruszkowski | N ͦ 4ͭ ͦ ”

Zachowane partesy: brak, obwoluta (2…

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
B solo (1), vl 1 (1), vl 2 (1), cl princ. in Es (1), org (1)

Uwagi:
tekst w rkp. zapisany mało czytelnie, na dwóch rodzajach papieru

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 8 (9 f.):
S (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), cl 1ᵐᵒ in C (1), cor 1ᵒ in C (1), cor 2ᵒ in C (1), org (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na k. gł. org adnotacja „J. Radek”[?];…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 14 (9 f.):
S (1), T 1 (1), T (1) ,B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), vl 3ͭ ͥ ͦ (1), vla 1 (1-na rewersie vl 2ᵈᵒ), vla 2 (1-na rewersie vl 3tio), fl solo (1), b vel vlc (1)

dublety: S (1-na…

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 1 (2 f.) jako obwoluta 143:
vl 2ᵈᵒ (2)

Uwagi:
fragment mszy zachowany jako obwoluta do utworu 143

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | Offertorium | Offertorium [sic] in D. | Canto Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Solo | Clarino Primo | Clarino Secondo | Organo | authore Ignoto”

Zachowane partesy 8 (13 f.), obwoluta (2 f.):
C…

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 140.1

Zachowane partesy 6:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, timp in C, org

zob. opis 140.1

Uwagi:
zob. uwagi 140.1, jest to druga wersja utworu do tego samego tekstu

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | in C | Własność F. Sztyks”

Zachowane partesy 10 (10 f.), obwoluta (2 f.):
C (offertorium I i II, 1), A (offertorium I, 1), T (offertorium I, 1), B (offertorium I, 1), vl 1 (offertorium I i II, 1), vl 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Litania in G. | a | Canto Alto Tenore Basso | Violini 2ᵇ ͧ ˢ | Alto Viola | con | Organo. | Aut. Ignoto. | Pro Choro | Conv[entus]: Gidlensis | Ord[inis]. Praed[icatorum]”

Zachowane partesy:
brak, obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Litaniae Lauretanae | in G a | Canto Alto Tenore Basso | Violinis Duobus | et | Fundamento | Authore Ignoto | Pro Choro Conv:[entus] Gidlen: | Ord. Praedicatorum”

Zachowane partesy:
brak, obwoluta (2 f.)

Uwagi:
rkp.…

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 7 (20 f.):
C (3), A (3), T (3), B (3), vl 1 (3), vl 2 (2), org (3)

Uwagi:
w prawym górnym rogu gł. B: "Franz Henscher", w skróconej formie w gł. T: "Franz H.", autor o tym nazwisku nie figuruje w…

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (1 f.):
timp (3)

Uwagi:
dekomplet; zachowana wyłącznie partia timp, początkowo mylnie umieszczony w rękopisie sygn. 150; po zakończeniu Magnificat dopisano w kluczu wiolinowym partię instrumentu…

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (1 f.):
fl (1)

Uwagi:
dekomplet; zachowany wyłącznie fragment partii fl; zauważalne są zbieżności z partią cl zachowaną pod sygn. 70.1.

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (4 f.):
cl 1 in D (4)

Uwagi:
dekomplet; zachowana wyłącznie partia cl 1 in D

Etykiety:

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2