Search using this query type:Search only these record types:

Publikacja
Plik

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Przeglądaj publikacje (ogółem 37)

  • Collection: Offertoria

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 7 (7 f.)
C (1), A (1), T (1), B (1), a-vla (1), clno 1 in D (1), clno 2 in D (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na końcu wszystkich gł. adnotacja „Scripsit die 12 Augusti 1783”; utwór zachowany…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 6 (8 f.):
B (Motetto 1 i 2, 1), vl 1 (Motetto 1, 1), vl 2ᵈᵒ (Motetto 1 i 2, 2), a-vla (Motetto 1 i 2, 1), clno 2ᵈᵒ ex D (Motetto 1 i 2, 1), org (Motetto 1 i 2, 2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany;…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (3 f.):
C (1), T (1), B (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; autorstwo ustalono na podstawie RISM

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in D | a | Violino Imo et IIdo | Clarinetto et Corno | con | Organo | Authore L: Kunert | Franz Stüx”

Zachowane partesy 6 (5 f.):
vl 1 (1), cl in C (1) na odwrocie gł. tr solo in D , cor in D (1) na odwrocie…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium. | a | Violino Imo et IIdo | Clarinetto B Mod: | Organo | Authore Leopold Kunert | pro: | Franz Sztyks”

Zachowane partesy 5 (7 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), fl (1), cl in B (1), org (2)
dublet partii org (1) w…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Ofertorium in C. | Organo | Wiolino [sic] Primo et 2 Do. | Flauto Primo | Corno [1] et 2 Do. | Gidle dnia 28 Października | Anno 1883 | Antoni Urbański”

Zachowane partesy 5 (5 f.), okładka (2 f.):
vl (1), vl 2 (1), fl 1…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vl (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany i uszkodzony

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 2 (1 f.):
fg 1 i fg 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany i uszkodzony

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
ob 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na końcu gł. ob 2ᵈᵒ adnotacja „Laus Deo”

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | a vocibus | Canto Alto Tenore Basso | Violini Duobus | Flauti jw | Corni jw | con Organo | Il presentato del | Signore Gruszkowski | N ͦ 4ͭ ͦ ”

Zachowane partesy: brak, obwoluta (2…

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
B solo (1), vl 1 (1), vl 2 (1), cl princ. in Es (1), org (1)

Uwagi:
tekst w rkp. zapisany mało czytelnie, na dwóch rodzajach papieru

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 8 (9 f.):
S (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), cl 1ᵐᵒ in C (1), cor 1ᵒ in C (1), cor 2ᵒ in C (1), org (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na k. gł. org adnotacja „J. Radek”[?];…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 14 (9 f.):
S (1), T 1 (1), T (1) ,B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), vl 3ͭ ͥ ͦ (1), vla 1 (1-na rewersie vl 2ᵈᵒ), vla 2 (1-na rewersie vl 3tio), fl solo (1), b vel vlc (1)

dublety: S (1-na…

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | Offertorium | Offertorium [sic] in D. | Canto Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Solo | Clarino Primo | Clarino Secondo | Organo | authore Ignoto”

Zachowane partesy 8 (13 f.), obwoluta (2 f.):
C…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in D | a Vocibus | Canto Alto Tenore Basso | Violinis Duobus | Obois Duobus | Clarino Duobus I | Alto Viola | Tympani in D | con | Organo”

Zachowane partesy 13 (13 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), A (1), T (1), B…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (3 f.):
C (1), B (1), vl 1 (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na rewersie k. C znajduje się niedokończona wersja B

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 140.1

Zachowane partesy 6:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, timp in C, org

zob. opis 140.1

Uwagi:
zob. uwagi 140.1, jest to druga wersja utworu do tego samego tekstu

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | in C | Własność F. Sztyks”

Zachowane partesy 10 (10 f.), obwoluta (2 f.):
C (offertorium I i II, 1), A (offertorium I, 1), T (offertorium I, 1), B (offertorium I, 1), vl 1 (offertorium I i II, 1), vl 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorio | Canto et Flauto Solo | Violino I et IIᵈᵒ | Corno | et | Organo | Author Wozet | pro me F. Stüx”

Zachowane partesy 6 (6 f.), obwoluta (2 f.):
C solo (1), vl 1 (1), vl 2 (1), fl solo (1), cor in F (1), org…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium de Festivitate in D | a | Canto. Alto. Tenore. Basso. | Violinis 2.bus Obois 2.bus | Clarinis 2.bus | con | Organo | Del Sig: Jos. Spiller. | Josephi Paul | L. R. Albendorff | 1781"; poniżej, innym kolorem podpis:…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in B. | für | Sopran Solo | mit Begleitung der | ganzen Orchester | Componirt | von | Johann Bapt. Schydermayer”

Zachowane partesy 15 (15 f.), obwoluta ( 2 f.):
S solo (1), A (1), T (1), B (1), vl 1 (1), vl 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 136.1

Zachowane partesy 6:
S, vl princ, vl 1, vl 2, vla, org

dublet org
zob. opis 136.1

Uwagi:
dublet org w tonacji B-dur; pozostałe uwagi: zob. 136.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in A | a Violino Principalo. | Soprano. | Violino Primo Violino Secondo | Viola Basso | Clarinetto Primo et Secondo. | Clarino Primo et Secondo | Timpani | par | Schiedermajer Nᵒ 1. | et | Offertorium in C | a…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | a Canto Solo | Violino Iᵒ | Violino 2ᵈᵒ | con | Organo. | Authore Schidermeier”

Zachowane partesy 5 (7 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), vl + C (2-na rewersie obwoluty), vl 1 (1), vl 2 (1), org (1), org…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Motteto pro omni Solennitate | a Vocibus | Canto et Alto | Tenore Basso | Wiolino [sic] Primo | Wilino [sic] Secundo | Due Clarini | Wiola di Alto | con | Organo Fundamento | Auctore Adm: R: P: Augustino Schen | kirs Vetero…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (10 f.):
C (offertorium i arie, 2), vl 1 (offertorium i arie, 2), vl 2 (offertorium i arie, 2), cl 1 (offertorium, 1-na odwrocie a-vla - zob. 133.2/133.3), org(=bc) (offertorium i arie,…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Iesus Maria Franciscus | Offertorium pro Omini | Festivitate | A vocibus: | Canto Alto Tenore | et Basso | Violino 1ᵐᵒ et 2ᵈᵒ | Clarinis ex D. 2bus | con | Organo Fondamento. | N ͬᵒ 1 | Auctore | Francesco Nawratil |…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Mottetto Solenne | a Vocibus | Canto Alto | Tenore Basso | Violino. Primo. | Violino. Secondo. | Clarino Primo. | Clarino Secondo. | con | Organo. | [Autho]re de: Joannes Lohelio.”

Zachowane partesy 9 (9 f.), obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 15 (14 f.):
S (1), A (1), T (1), vl solo (2), vl solo [II] (1), vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1 – na rewersie jest org), fl obl (1), cl 1 in A oraz cl 2 in A (1), clno 1 in E oraz clno 2 in E (1 – na…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | (Expectans expectavi Dominum) | na 4 głosy | oraz Solo na Waltornią | i Fagot z towarzyszeniem | Orkiestry | przez | Józefa Elsnera | [nieczyt.] Wojciecha Gruszkowskiego”

Zachowane partesy 5 (4 f.), obwoluta…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Offertorium | a Vocibus | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino Principalo | Violino Primo | Violino Secundo | Alto Viola | Violoncello | Basso Fundamento et | Organo | przez | J: Elsnera | Il presentato del | [nieczytelne]…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Offertorium de Virginibus | a | Canto Duplici Concertato | Alto Tenore | Basso | Violino Iᵐᵒ | Violino IIᵈᵒ | Flauto Iᵐᵒ | Flauto II | Cornu I ex A | Cornu II ex A | con | Fundamento | [Authore] Brixi; poniżej incypit…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Offertorium ex D | pro omni [obcięta karta] | a vocibus | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Iᵐᵒ | Violino IIᵈᵒ | Obois Duabus | Clarino Iᵐᵒ | Clarino IIᵈᵒ | Viola di Alto | con | Organo | Authore Brixi"; poniżej…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Offertorium | a 12 | Canto Alto | Tenore Basso | Violino 1mo | Violino 2do | Oboe 1ma | Oboe 2da | Clarino 1mo ex D | Clarino 2do ex D | Alto Viola | Et Basso pro Organo. | Brixi"

Zachowane partesy 12 (13 f.):
C (1), A (1), T…

Etykiety:

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2