Search using this query type:Search only these record types:

Publikacja
Plik

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Przeglądaj publikacje (ogółem 61)

Karta tytułowa:
"Ouverture | aus der Oper: | Soliman der Zweyte | oder | Die drey Sultaninnen | für das Piano-Forte | von | Herrn Franz Xaver Süssmayr. | a(nn)o 1799. | 1.ⁿ Oct[ober]."

Zachowane partesy 1 (5 f.):
pf (5)

Uwagi:
jest to…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 6 (48 f.):
vl 1 (11), vl 2 (12), vla (8), cor 1 (4), cor 2 (4), org (9)

Uwagi:
w rękopisie anonimowo zachowało się 6 symfonii Václava Pichla pierwotnie wydanych drukiem jako "SEI SINFONIE | A PIÙ…

Etykiety: , , , , ,

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1), cor 2 in D (1), b (1)

Uwagi:
rękopis zawiera prawdopodobnie pierwsze części trzech różnych symfonii: autorstwa utworu nr 1 nie udało się zidentyfikować,…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
"Sinfonia | Violino 1ᵒ et 2ᵈᵒ | Viola | Corno 1ᵒ et 2ᵈᵒ | Fagotto, Timpano | Basso | Gyrowetz"

Zachowane partesy 7 (8 f.); obwoluta (2 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1), cor 1 in C (1), cor 2 in C (1), timp (1), b…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Grande Sinfonie! | a | Violino Primo et Secondo | Flauto Principalo et Oboe Primo et Secondo | Clarino Primo et Secondo | Corno Primo et Secondo | Alto Viola. | Organo Fundamento. Et Fagotto. | Del Sig. Gyrowetz: | Pro Choro…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Sinfonia ex C | Violino 1ᵐᵒ | Violino 2ᵈᵒ | Alto Viola | Oboie 1ᵐᵒ | Oboie 2ᵈᵒ | Cornu 1ᵐᵒ | Cornu 2ᵈᵒ | Con Fundamento Basso | Compose Par Mʳᵉ Dytrych"

Zachowane partesy 8 (10 f.); obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Sinfonia ex C | a [inną ręką:] vocibus 9 | Violino Primo | Violino Secundo | Oboe Primo | Oboe Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo | Viola di Alto | con | Fundamento. | Del Sig. Carlo Ditters. | Ex rebus Josephi |…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (11 f.):
tr 1 in D (4), tr 2 in D (4), cor 1 in D (2), [trb?] (1)

Uwagi:
dekomplet, karty częściowo uszkodzone; partia [trb] zanotowana na karcie mniejszego formatu, zawiera tylko wybrane utwory;…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (9 f.):
org (9)

Uwagi:
rękopis zawiera partię org trzech cykli nieszpornych Franza Bühlera, sygn. 153.1-3, przetransponowaną o sekundę niżej; na końcu data "1882 r. 29/12"

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (9 f.):
org (9)

Uwagi:
rękopis zawiera partię org trzech cykli nieszpornych Franza Bühlera, sygn. 153.1-3, przetransponowaną o sekundę niżej; na końcu data "1882 r. 29/12"

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (9 f.):
org (9)

Uwagi:
rękopis zawiera partię org trzech cykli nieszpornych Franza Bühlera, sygn. 153.1-3, przetransponowaną o sekundę niżej; na końcu data "1882 r. 29/12"

Etykiety:

Karta tytułowa:
karta tytułowa należąca prawdopodobnie do tego rękopisu zachowała się oddzielnie, pod sygn. 158

Zachowane partesy 7 (12 f.):
C (2), vl 1 (2), vl 2 (2), clno 1 (1), clno 2 (1), b (2), org (2)

Uwagi:
rękopis zachowany…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
C (2)

Uwagi:
dekomplet, zachowany wyłącznie uszkodzony gł C; na końcu inicjały F.R.F.

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 2 (2 f.):
cl 1 (1), cl 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vl 2 (1)

Uwagi:
na końcu gł. vl 2 adnotacja „Scripsit F. Fogt mp.”

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (4 f.):
C (Sub specie i Eia ergo, 1), vl 1 (Sub specie i Eia ergo, 1), vl 2 (Sub specie i Eia ergo, 1), org (Sub specie i Eia ergo, 1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; autor zidentyfikowany na podstawie…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (3 f.):
C (1), T (1), B (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; autorstwo ustalono na podstawie RISM

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Missa in C Nᵒ IIᵈᵒ | pro | Cantu. | Violino 1ᵐᵒ et 2ᵈᵒ Violino In F. Flauto | Clarinetto. Clarinis et Organo | per | Autho:[re] Adolf Rzepko w roku 1859. skom | ponowana | Własność Kościoła XX Domi | nikanów w…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Organo | Veni Creator | Kompozyc. | Ścigalskiego | pisał | Franciszek Maletz | dla Klasztoru N.M.P. Gidelskiej | Częstochowa dnia | 14 Lipca 1884.”

Zachowane partesy 10 (16 f.):
org (4), S 1 (1), C 2 (1), T (1), B (1), vl…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Missa in C Nᵒ 1ᵒ | pro | Cantu, Alto, Tenore, Basso. | Violino 1ᵐᵒ et IIᵈᵒ Violino in F | Flauto, Clarinetto, Clarinis | et | Organo. | Autho[re]: Adolf Rzepko 1859"; w prawym dolnym rogu: "Własność Kościoła XX…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Ofertorium in C. | Organo | Wiolino [sic] Primo et 2 Do. | Flauto Primo | Corno [1] et 2 Do. | Gidle dnia 28 Października | Anno 1883 | Antoni Urbański”

Zachowane partesy 5 (5 f.), okładka (2 f.):
vl (1), vl 2 (1), fl 1…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 8 (9 f.):
S (1), B (1), vl 1ᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), cl 1ᵐᵒ in C (1), cor 1ᵒ in C (1), cor 2ᵒ in C (1), org (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na k. gł. org adnotacja „J. Radek”[?];…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | in C | Własność F. Sztyks”

Zachowane partesy 10 (10 f.), obwoluta (2 f.):
C (offertorium I i II, 1), A (offertorium I, 1), T (offertorium I, 1), B (offertorium I, 1), vl 1 (offertorium I i II, 1), vl 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 136.1

Zachowane partesy 6:
S, vl princ, vl 1, vl 2, vla, org

dublet org
zob. opis 136.1

Uwagi:
dublet org w tonacji B-dur; pozostałe uwagi: zob. 136.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | (Expectans expectavi Dominum) | na 4 głosy | oraz Solo na Waltornią | i Fagot z towarzyszeniem | Orkiestry | przez | Józefa Elsnera | [nieczyt.] Wojciecha Gruszkowskiego”

Zachowane partesy 5 (4 f.), obwoluta…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Vesperae in C Breves. | Canto et Basso. | Duae Violini. | Duae Clarini. | et. | Organo. | Authore Gottschalk. | Pro Choro Conventus Gidlensis. Ord: Praed:"

Zachowane partesy 7 (17 f.); obwoluta (2 f.):
C (3), B (3), vl 1 (3),…

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (1 f.):
timp (3)

Uwagi:
dekomplet; zachowana wyłącznie partia timp, początkowo mylnie umieszczony w rękopisie sygn. 150; po zakończeniu Magnificat dopisano w kluczu wiolinowym partię instrumentu…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Vesperae Solemnis in C | a | Canto Alto Tenore Basso | Violino Primo et Secundo | Cornu Primo et Secundo | con | Fundamento | Authore F.X. Brixi. | Ad usum Chori Conv. Gidlensis Ord. Praed." [poniżej, ołówkiem:] "z Wielkiego…

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (4 f.):
cl 1 in D (4)

Uwagi:
dekomplet; zachowana wyłącznie partia cl 1 in D

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (4 f.):
org (4)

Uwagi:
zachowana anonimowo partia org Mszy C-dur Adolfa Rzepko (sygn. 50), przetransponowana o sekundę niżej

Etykiety: ,

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 2 (6 f.):
clno 1 (3), clno 2 (3)

Uwagi:
dekomplet; zachowane wyłącznie partie clno 1 i 2

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (1 f.):
ob 1 (1)

Uwagi:
dekomplet; zachowana wyłącznie partia ob 1

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (1 f.):
C (1)

Uwagi:
dekomplet; zachowana anonimowo wyłącznie partia C; w oryginale kompozycja wydana drukiem, identyfikacja na podstawie RISM

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 2 (4 f.):
S (2), cl 1 in C (2)

Uwagi:
dekomplet; rękopis zachowany anonimowo, identyfikacja na podstawie RISM; gł. A tej samej mszy również pod sygn. 54.7

Etykiety:

Brak karty tytułowej

Zachowane partesy 1 (3 f.):
C (3)

Uwagi:
dekomplet; offertorium należące pierwotnie do tego cyklu mszalnego zachowało się w nieco zmienionej obsadzie (solo S zamiast B) pod sygn. 139

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Regina Coeli (Offertorium) | par | Lange. | Soprano. | Alto | Tenor | Bass. | Violino Iᵐᵒ | Violino IIᵈᵒ | Clarinetto Iᵐᵒ et IIᵈᵒ | Corno. Iᵐᵒ et IIᵈᵒ | Clarino. | Tympano | et | Organo. | Franciszek…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
C (1)

Uwagi:
utwór zdekompletowany znajdujący się na odwrocie k. tyt. (zob. 237.1), jest to Magnificat

Etykiety:

Karta tytułowa:
”ARIA Pastoralis | a | Alto Solo. | Viola 1. et 2. | Flauto traverso 1. et 2. | con | Organo. | Pro Choro Conventus Gidl. Ordinis Preadicatorum”

Zachowane partesy 9 (8 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), A (1), vla 1 (1), vla 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Piano forte | e Soprano"

Zachowane partesy 5 (9 f.), obwoluta (2 f.):
S i pf (4 - na rewersie obwoluty), vl 1 (2), vl 2 (2), ob (1 - na rewersie obwoluty)

Uwagi:
na górze k.tyt "N ͬᵒ 1ᵐᵒ"; utwór ma dwa teksty,…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria in C. | a | Canto Solo | Violino Primo | Violino Secondo | Viola Obligato | con | Organo | Authore G. D. Vanhal | Pro Choro Conventus Gidlensis Ordinis Preadicatorum | Anno Domini 1808 | Scrip: Valentinus…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria in C | Pro omni Tempore | a | Basso Solo | Wiolino I et II | Clarinetto I et II | Corno I et II | Alto Viola | Fagotto | con | Organo | Authore D. Müller | Franz Stüx | 1842 4/9"

Zachowane partesy 10 (10 f.), obwoluta…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria | pour le | Claviciembalo| Dal: Sg.: Heyden. | Fielitz"

Zachowane partesy 4 (8 f.), obwoluta (2 f.):
cemb (2 – na rewersie obwoluty), S (2), vl 1 (2), b (2).

Uwagi:
na k.tyt. oraz kartach zawierających nazwy gł.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria ex C | De omni Festo Sanctorum re Sorita | a | Canto Solo | Violinis Due | Due Oboe obligato | Due Clarine | Alto Viola | con | Organo | Delsignore Misliweczek | pro me | Franz Stüx"

Zachowane partesy 9 (9 f.), obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa: "Missa in C. Solemnis | a Vocibus | Canto Alto Tenore Basso | Violinis Duobus | Obois Duobus | Corni Duobus | con | Fundamento | Authore Ditters | Reparata sub Prioratu | ARP. Bonaventurae Heynigk | pro Choro Conv: Gidlensis: A.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria | per il | Canto | a | Violino Primo | Violino 2ᵈᵒ | Viola | Oboe 2 | Corni 2 | e | Basso | Di Hoffmeister"

Zachowane partesy 4 (14 f.); obwoluta (2 f.):
C (5), vl 1 (3), vl 2 (3), vlne (3 - na rewersie…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Aria | a Vocibus | Tenore Solo | Violini Duobus | Clarineti v[el] Flauti Duobus | Corni Duobus | Clarini Duobus | Timpano | Alto Viola | et | Basso Organo | par Goetz"

Zachowane partesy 12 (12 f.); obwoluta (2 f.):
T (1), vl 1…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
"Aria in C | a | Canto Solo | Violinis Duobus | Obois Duobus | Cornuis Duobus | Alto Viola | con | Organo | Auth: Amorelli. | pro me Franz Stüx"

Zachowane partesy 9 (12 f.), obwoluta (2 f):
C (1), vl 1 (1), vl 2 (1), vla (2 –…

Etykiety:

Brak karty tytułowej.

Zachowane partesy 11 (19 f.):
C (2), A (2), T (2), vl 1 (3), vl 2 (3), vla (2), clno 1 in C (1), clno 2 in C (1), cor 1 in C (1), cor 2 in C (1), timp (1)

Uwagi:
rękopis niekompletny, zachowany anonimowo;
na końcu…

Etykiety:

Brak karty tytułowej.

Zachowane partesy 11 (25 f.):
C (2), A (2), T (2), B (2), vl 1 (4), vl 2 (3), cl 1 in B (2), cl 2 in B (2), cor 1 ex C (1), cor 2 ex C (2), org (3)

Uwagi:
rękopis zachowany anonimowo, identyfikacja na podstawie RISM;…

Etykiety:

Brak karty tytułowej.

Zachowane partesy 15 (42 f.):
C (4), A (3), T (3), B (3), vl 1 (5), vl 2 (4), vla (4), ob 1 (2), ob 2 (2), clno 1 in C (1), clno 2 in C (1), cor 1 in C (2), cor 2 in C (2), timp (2), org (4)

Uwagi:
dwie części…

Etykiety:

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2