Search using this query type:Search only these record types:

Publikacja
Plik

Wyszukiwanie zaawansowane (tylko publikacje)

Przeglądaj publikacje (ogółem 92)

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 4 (6 f.):
vl 1 (2), vl 2 (2), vla (1), vlc (1)

Uwagi:
cykl zanotowany w rękopisie składa się z trzech części zaczerpniętych z trzech różnych kwartetów smyczkowych W.A. Mozarta: cz. I - KV…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 6 (48 f.):
vl 1 (11), vl 2 (12), vla (8), cor 1 (4), cor 2 (4), org (9)

Uwagi:
w rękopisie anonimowo zachowało się 6 symfonii Václava Pichla pierwotnie wydanych drukiem jako "SEI SINFONIE | A PIÙ…

Etykiety: , , , , ,

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (5 f.):
vl 1 (1), vl 2 (1), vla (1), cor 2 in D (1), b (1)

Uwagi:
rękopis zawiera prawdopodobnie pierwsze części trzech różnych symfonii: autorstwa utworu nr 1 nie udało się zidentyfikować,…

Etykiety: ,

Karta tytułowa:
"Synphonia Ex D | a | Violino Primo | Violino Secundo | Viola di Alto Oblig. | Obois Duobus | Cornuis Duobus | con | Fundamento | Basso. | Del Bach. | [incipit nutowy] | [Sub Regi]mine Adm. Rdi ac Eximii Patris Sæ Th. Mgri |…

Etykiety:

Zob. 282.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
"L J C. | Simphoniae [dodane powyżej:] ex D | Duae | a. V: 6 | Violino Primo | Violino Secundo | Clarino Primo | Clarino Secundo | Alto Viola | et | Basso. [dodane po lewej:] Del Sig. Ant. Neuman | XAV [odstęp] J:V:P: | Pro Horo…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (2 f.):
vl 2 (2)

Uwagi:
partia vl 2 niezidentyfokowanej sinfonii wykorzystana jako obwoluta rękopisu 279.1; adnotacja: "D: Josephus Herzog descripsit Ann[o] Domini 1785"

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Sinfonia ex D | [inną ręką:] Sinfonia ex D | Violino Primo | Violino Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo | Alto Viola | con | Fundamento | Authore Carolo Ditters. | T. Statkowski"

Zachowane partesy 5 (9 f.):
vl 1 (2), vl 2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Sinphonia in D | a | Violino Primo | Violino Secondo | Viola di Alto | Obois Primo | Obois Secondo | Cornu Primo | Cornu Secundo | et | Basso. | [inną ręką:] [nieczyt.] Con: Gidl: J[..]ie Hilary | [inną ręka:] Ditters. |…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Synfonia ex D. | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Primo | Oboe Secondo | Corno Primo | Corno Secondo | Alto Viola | et | Basso. | A[u]thore D. Diters. | [inną ręką:] Pro Choro Conventus Gidlensis Ordinis Praedicatorum A.D.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Symfonia | Toni D# | a | Due Violinis | Due Obois | Due Cornis | Alto Viola | con | Basso | Auth. D. Birnbach. | Sub | Regimine Adm[o]d[u]m Rv: ac Eximii P[at]tris Justini Stroński [nieczyt.] Dignissimi. Rv: P[at]tre Vincentius…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Kolędy. - Violino 1ᵐᵒ"

Zachowane partesy 1 (2 f.):
vl 1 (2)

Uwagi:
na k.tyt. fragment partii vla z niezidentyfikowanej kompozycji; wewnątrz gł vl 1 zawierający melodie kolęd; 8 z nich zapisano jednym charakterem…

Etykiety: ,

zob. 262.1
Atrybucja na podstawie RISM

Etykiety:

Karta tytułowa:
"IIwie Msze Polskie | Boże lud Twój i | Z odgłosem | J. Domańskiego | w Gidlach"

Zachowane partesy 1 (7 f.); obwoluta (2 f.):
[org] (7)

Uwagi:
utwory zanotowane w zeszycie nutowym na dwóch pięcioliniach spiętych…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (6 f.):
vl 2 (4), cor 1 in D (1), cor 2 in D (1)

Uwagi:
gł. zanotowane na różnych rodzajach papieru, pierwotnie zachowane pod dwiema różnymi sygnaturami: 172 (cor 1, 2) i 175 (vl 2), obecnie…

Etykiety:

zob. 171.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 7 (33 f.):
C (4), B (5), vl 1 (6), vl 2 (6), clno 1 in D (4), clno 2 in D (4), org (4)

Uwagi:
rękopis zawiera dwa cykle nieszporne, sygn. 171.1 i 171.2; na końcu gł org adnotacja: "H.M. Scripsit d.…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5 (9 f.):
T (2), B (2), ob 1 (2), ob 2 (2), clno/cor 1 ex D (1)

Uwagi:
rękopis zachowany anonimowo, identyfikacja na podstawie RISM; gł. pierwotnie zachowane pod dwiema różnymi sygnaturami, obecnie…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Vespere in D | a | Canto Basso | Violinis 2ᵇᵘˢ | Clarinis 2ᵇᵘˢ | con | Organo | Authore Żebro | pro Choro Conv. Gidlen. | Ord. Pred.”

Zachowane partesy 6 (18 f.); obwoluta (2 f.):
C (4), B (4), vl 1 (4), cor 1 in…

Etykiety:

Uwagi:
Hymny znajdują się w rękopisie sygn. 164.1 na końcu wszystkich gł. za wyjątkiem C i timp; nazwisko autora na gł. org

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Vesperae | in D | Soprano | Alto | Tenore | Basso | Violino I | Violino IIᵈᵒ | Viola | Flauto I | Flauto IIᵈᵒ | Corno I | Corno IIᵈᵒ | Clarino I | Clarino IIᵈᵒ | Tympano | Organo. | Auth. C. B. Wilzka"

Zachowane…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 7 (11 f.):
C (2), A (2), vl 1 (2), vl 2 (2), clno 1 (1), clno 2 (1), org (1)

Uwagi:
autorstwo niepewne; na początku gł. C "Vesperae p. Shreyer", na początku gł. vl 1: "Vesperae p. Dreyer", na…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 7 (7 f.)
C (1), A (1), T (1), B (1), a-vla (1), clno 1 in D (1), clno 2 in D (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na końcu wszystkich gł. adnotacja „Scripsit die 12 Augusti 1783”; utwór zachowany…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 9 (9 f.):
C 1 (1), C 2 (1), vl 2 (1), a-vla (1), fl 1 (1), fl 2 (1), cor 1 (1), cor 2 (1), org (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na wszystkich k. gł. adnotacja „Duetto”; na k. gł. C 2 „pro…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy
zob. opis 249.1

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; zob. opis 246.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 6 (8 f.):
B (Motetto 1 i 2, 1), vl 1 (Motetto 1, 1), vl 2ᵈᵒ (Motetto 1 i 2, 2), a-vla (Motetto 1 i 2, 1), clno 2ᵈᵒ ex D (Motetto 1 i 2, 1), org (Motetto 1 i 2, 2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany;…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Coro in D | a | Canto Alto Tenore et Basso | Violino 1 et Secundo | Alto | Flauto duobus | Corni duobus | et | Organo. | Il presentato del | Signore Gruszkowski | No 3. | Gruszkowski”

Zachowane partesy 12 (12 f.), obwoluta…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 16 (16 f.):
C (1), A (1), T (1), B (1), vl Iᵐᵒ (1), vl 2ᵈᵒ (1), vla (1), fl (1), cl 1ᵐᵒ in C (1), cl 2ᵈᵒ in C (1), cor Iᵐᵒ in D (1), cor 2ᵈᵒ in D (1), clno 1ᵐᵒ in D (1), clno…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Mazur vel Kolęda | Violino Iᵐᵒ et 2ᵈᵒ | Flauto, Obligatt Sopran, solo Corno | et | Basso | par Leonis Wodzyński | C:[onventus] M:[ariae] G:[idlensis] A:[nno] D:[omini] | 1842"

Zachowane partesy 6 (6 f.); obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in D | a | Violino Imo et IIdo | Clarinetto et Corno | con | Organo | Authore L: Kunert | Franz Stüx”

Zachowane partesy 6 (5 f.):
vl 1 (1), cl in C (1) na odwrocie gł. tr solo in D , cor in D (1) na odwrocie…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Synfonia Pastorale in D | a | Violino Primo | Violino Secondo | Flauto Primo | Flauto Secondo | Cornu Primo | Cornu Secondo | ett | Basso Fundamento. | Del. Sign[or]e Jochan Korsak Kapelmaister. | NB. Ex Procuratione R. P. Bernardi…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Litania de B:V:M. | ex D | a Vocibus 9 | Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino 1mo, Violino 2do. | Clarino 1mo, Clarino 2 do | & | Organo | Authore G: D: Bołogowski | Per Eximium Patrem S: T: M(a)g(ist)rum protunc Priorem |…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (5 f.):
[vl 1?] (1), vl 2 (2), vla (2)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; jeden niezidentyfikowany głos - prawdopodobnie jest to vl 1 – brak początkowej karty utworu

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
vl (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany i uszkodzony

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 1 (1 f.):
ob 2ᵈᵒ (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na końcu gł. ob 2ᵈᵒ adnotacja „Laus Deo”

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 1 (2 f.) jako obwoluta 143:
vl 2ᵈᵒ (2)

Uwagi:
fragment mszy zachowany jako obwoluta do utworu 143

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
zob. opis 143.1

Zachowane partesy 8:
C, B, vl Iᵐᵒ, vl IIᵈᵒ, ob solo, clno 1 ex D, clno 2ᵈᵒ ex D, org

zob. opis 143.1

Uwagi:
zob. uwagi 143.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | Offertorium | Offertorium [sic] in D. | Canto Basso | Violino Primo | Violino Secondo | Oboe Solo | Clarino Primo | Clarino Secondo | Organo | authore Ignoto”

Zachowane partesy 8 (13 f.), obwoluta (2 f.):
C…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium in D | a Vocibus | Canto Alto Tenore Basso | Violinis Duobus | Obois Duobus | Clarino Duobus I | Alto Viola | Tympani in D | con | Organo”

Zachowane partesy 13 (13 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), A (1), T (1), B…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 3 (3 f.):
C (1), B (1), vl 1 (1)

Uwagi:
rkp. zdekompletowany; na rewersie k. C znajduje się niedokończona wersja B

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium de Festivitate in D | a | Canto. Alto. Tenore. Basso. | Violinis 2.bus Obois 2.bus | Clarinis 2.bus | con | Organo | Del Sig: Jos. Spiller. | Josephi Paul | L. R. Albendorff | 1781"; poniżej, innym kolorem podpis:…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Offertorium | a Canto Solo | Violino Iᵒ | Violino 2ᵈᵒ | con | Organo. | Authore Schidermeier”

Zachowane partesy 5 (7 f.), obwoluta (2 f.):
C (1), vl + C (2-na rewersie obwoluty), vl 1 (1), vl 2 (1), org (1), org…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Motteto pro omni Solennitate | a Vocibus | Canto et Alto | Tenore Basso | Wiolino [sic] Primo | Wilino [sic] Secundo | Due Clarini | Wiola di Alto | con | Organo Fundamento | Auctore Adm: R: P: Augustino Schen | kirs Vetero…

Etykiety:

Karta tytułowa:
brak

Zachowane partesy 5:
C, vl 1, vl 2, a-vla, bc
zob. opis 133.1

Uwagi:
zob. uwagi 133.1

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Iesus Maria Franciscus | Offertorium pro Omini | Festivitate | A vocibus: | Canto Alto Tenore | et Basso | Violino 1ᵐᵒ et 2ᵈᵒ | Clarinis ex D. 2bus | con | Organo Fondamento. | N ͬᵒ 1 | Auctore | Francesco Nawratil |…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Vesperae | de Beata V.M. | a | Canto Alto Tenore Basso | Violino I et II | Clarino I et II | con Basso. | Pro Choro C: M: C: | Authore Gottschaliki"

Zachowane partesy 9 (24 f.); obwoluta (2 f.):
C (3), A (3), T (3), B (3), vl 1…

Etykiety:

Karta tytułowa:
„Mottetto Solenne | a Vocibus | Canto Alto | Tenore Basso | Violino. Primo. | Violino. Secondo. | Clarino Primo. | Clarino Secondo. | con | Organo. | [Autho]re de: Joannes Lohelio.”

Zachowane partesy 9 (9 f.), obwoluta (2…

Etykiety:

Karta tytułowa:
"Domine ad adiuvandum &c. | Dixit et Magnificat | a Vocibus XI a | Canto Alto | Tenore Basso | Violino 1 et 2ᵈᵒ | Obois duobus | Clarinis vel Cornis 2bus | Con | Basso seu Organo Generali | Fondamento | Auctore Gerardi"; w…

Etykiety: ,

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2